Üzleti intelligencia

dynamic_ai_server

Web-alapú jelentéskészítés, döntéstámogató rendszer


Érje el és kombinálja tetszőlegesen üzleti adatait! Erre kínál a Dynamic AI egyszerű, gyors és kezelhető megoldást. A korszerű ERP rendszerek és döntéstámogató elengedhetetlen eszköze.

A Dynamic AI teljeskörűen, minden részletre kiterjedően és naprakész állapotban jeleníti meg az adatokat, ami elengedhetetlen az irányítási- , döntés előkészítési feladatokhoz.

A Dynamic AI kedvező lehetőséget teremt az adatok kezeléséhez, kereséséhez és kom­binálásához az összes rendelkezésre álló adatbázis formából, tekintet nélkül arra, hogy azok a Microsoft, Oracle, IBM, SYBASE vagy másmilyen termékkel készültek és hogy milyen alkalmazás hozta azokat létre. Az adatok bárhonnan elérhetők, mivel a szabványos bön­gé­sző felületen jelennek meg. Az információ megjelenítése egyszerű, naprakész, pontos, közvetlenül az adatbázisból hozza fel.

A Dynamic AI központi alkalmazás szervere a 100%-os böngésző alapú felhasználói fe­lü­le­té­vel a könnyű és gyors telepítés és karbantartás új szabványát valósítja meg. A Dynamic AI  integrált biztonsági és ügyfél adminisztrációt kínál. Programozás nélkül biztosítja a felhasználóknak, az összes szükséges eszközt a jelentések elkészítéséhez, karbantartásához, riasztáshoz és az eseményvezérelt adat karbantartáshoz.

Dynamic AI - áttekintés és betekintés

Példánk egy saját kezűleg elkészített értékesítés jelentés az üzlet menetéről eladónként, azon belül termék és ügy­fél csoportok szerint egészen az egyedi értékesítés tranzakcióig alábontva. Az értékelést pro­fesszionális üzleti grafikonokkal szemléltetve, és kiegészítve, a remélt ügyfélforgalom megadásának lehetőségével. Amikor ez a jelentés elkészült az Interneten vagy az Intraneten közvetlenül látható az ered­mény. Amikor a jelentésben is szereplő tranzakció frissítésre kerül az alapadatbázisban, az érintett jelentés is ugyan­az­zal az adattal frissítésre kerül.

A  Dynamic AI a való világ feltételeinek figyelembevételével készült közepes méretű szer­ve­zetek számára. Előnye, hogy minimális szakértői és betanulási időt igényel. A telepítést és a kar­ban­tar­tást ésszerű áron a helyi megbízott partnerek biztosítják. Ugyanezen igazolt partnereken keresztül gon­dos­ko­dunk az üzleti tudásbázis elérésről is. Már számtalan szervezet és üzleti felhasználó, beleértve a vezetőket, tanácsadókat, kereskedőket, biztonsági elemzőket és a könyvelőket élvezi a Dynamic AI adta előnyöket.

Mivel a felhasználók már hozzászoktak a böngésző felülethez, a Dynamic AI szol­gál­ta­tá­sa­i­nak használata ösztönös lesz, csökkentve a speciális betanulási igényt. A szolgáltatás te­le­pí­té­se a felhasználó munkahelyén technikailag egyszerű mivel nem kell felhasználói prog­ra­mot telepíteni.

A Dynamic Ai-t valóság-alapú üzleti intelligenciának hívjuk ahol a Dynamic Activated Information biz­to­sítja a valóság-alapot , így hatékonyan támogat minden döntéstámogató rendszert, integrált vállalatirányítási rendszert, vagy kontrolling rendszert.

A valóság-alapú Üzleti Intelligencia Rendszer

CINTAC által fejlesztett Dynamic AI sokéves tanácsadói tapasztalatokra épült. Mi a CINTAC-nál meg­ta­nul­tuk, hogy eltérő felfogást igényel a közepes és a nagy vállalatok világa, ezért a Dynamic AI-t úgy terveztük, hogy teljesen beleilleszkedjen ebbe a környezetbe, alábbiak figye­lembe vételével:

-          Adat – kezelés és megjelenítés különösebb extra adat kiszolgálók használata nélkül

-          Felhasználó – a döntések támogatásához könnyen értelmezhető információk jelenjenek meg

-          Infrastruktúra – központi szerver böngésző felülettel, alacsony hálózati terhelés

-          Biztonság – érvényesíti a szervezetben alkalmazott biztonsági szintet

-          Feldolgozás – támogatja a lépésenkénti bevezetést folyamatos finomítással

A Dynamic AI az új, könnyebb és hatékonyabb útja a messzemenően fontos, percre-kész in­for­má­ciók elérésének, megvalósítja az Üzleti In­tel­ligencia lehetőségét az Ön üzleti világában. Döntései megalapozottak lehetnek a Dynamic AI-val kialakított döntéstámogatási rendszerekkel , integrált vállalatirányítási rendszerekkel..

Dynamic Activated Information - egyszerű, stabil és méretezhető

Installálja a Dynamic AI-t a cége szerverén, kap­csolódjon az adatbázisokhoz és adja meg a fel­használóknak elérési lehetőséget a standard bön­gészőn keresztül. Ha növeli a Dynamic AI-ok számát elegendő több szerver hozzáadása. A Dynamic AI szerverek automatikusan szink­ro­nizálják a felhasználói információkat és a je­len­téseket. Kis és nagyméretű integrált vállalatirányítási rendszerekhez könnyen illeszthető, az azokban használt adatbázisok közvetlen elérhetők.

A Dynamic AI gondoskodik mindenről, ami a jó kontrolling rendszerhez kell

Minden cégnek saját igényei és elvárásai van­nak. Koppenhágától, Düsseldorfon át New Yorkig. A Dynamic AI bebizonyította, hogy szi­lárd alapot jelent jelent a különféle integrált vállalatirányítási rendszereknek, valamint, hatékony eszköz a különféle üzleti témák gyors meg­ol­dá­sára. A döntéstámogatási rendszerek integráns része lehet.

Belső know-how

A belső IT-osztállyal együttműködve néhány óra múlva már eredményesen alkalmazni tudja a Dynamic AI-t az adatbázis rendszereire. Készítsen egye­di megoldásokat a meglévő IT know-how és a Dynamic AI kombinálásával vagy kérje a CINTAC  helyi part­nereinek a segítségét. A Dynamic AI már szé­les körben bizonyította optimális működését a je­lenlegi és jövőbeni elvárásokkal szemben.

Válogatott Dynamic AI hivatkozások

Dwp Bank

HSH Nordbank

WestLB

SEB Securities

Keops A/S

Matchwork

S.A.T.S.

Danish Commerce and Companies Agency, Denmark

Inotal Kft.

Kapcsolat

A valós megoldások bizonyítják, a Dynamic AI valóság-alapú hozzáállását földrajzi és üz­let­típusoktól függetlenül. Keresse fel part­ne­re­in­ket vagy minket és keressük meg a legjobb Dynamic AI megoldást az Ön számára.Dynamic AI felépítése

A Dynamic AI közepén a Microsoft Internet Information serverre épülő alkalmazás szerver áll. A mellékelt ábra mutatja a Dynamic AI-hoz való kapcsolódás menetét egy Oracle, egy Mic­rosoft Access Database és egy Microsoft SQL server esetén.

A Dynamic AI server a belépési pont a végfelhasználó számára az összes adatbázishoz. A kom­munikáció a Dynamic AI server és felhasználó böngészője között  egy egyszerű HTTP vagy HTTPS protocolon történik. Nem kell adatkezelő egység a felhasználó munkahelyére.

A Dynamic AI technikai specifikációi

image008

 

Dynamic AI kapcsolódási lehetőségek

-    OLEDB-n keresztül

o   Microsoft SQL

o   Oracle

o   IBM DB2

o   Sybase

o   Sybase Adaptive Server

o   Informix

o   Különböző ODBC adatfor­rá­sok

o   Microsoft Access

o   Excel tábla

Dynamic AI tárház lehetőségei

-    Dynamic AI Szótár

o   Felirat és segítség szövegek

o   Paraméter listák definíciója

o   Adat részek definíciója

-    Dynamic AI kapcsolatok

o   Adatbázisok közötti kapcsolatok

o   Sub-form/sub-list megjelenítések

o   Alábontás kapcsolt jelentéshez

-    Dynamic AI nézetek

o   Tetszőleges SQL utasítások

o   Tetszőleges paraméterek

o   Részekre bontás

Dynamic AI biztonsági lehetőségek

-    Jelszó szabályok

o   Minimális jelszó hossz

o   Minimális alfabetikus hossz

o   Minimális numerikus hossz

o   Jelszó lejárati napok

o   Jelszó történet

o   Max. hibás belépési kísérletek

o   Felhasználói biztonsági szabály

o   File-caching

-    Indirekt jelszó lehetőségek

o   Utolsó belépési információ

o   Nincs név és jelszó cache

o   Véletlen session azonosító

o   Csak-olvasás elérés beállítható

o   Kódolás és hashing

-    Felhasználói jegyzékek

o   Szerverhez kötött

o   Lejárati idő

o   Kötelező jelszóváltás

o   Felhasználói jogok elemenként

o   Szabályok és álnév beállítás

o   Igazolás szervezésDynamic AI megjelenítési lehetőségek

-    Dynamic AI jelentés típusok

o   Görgethető listák

o   Szerkeszthető listák

o   Pivot táblák

o   Csoport táblák

o   Formok

o   Paraméter oldalak

o   3D-s üzleti grafikák

o   Jelentéstáblák(többszörözés)

-    Dynamic AI stílusok

o   Form stílusok

o   Lista stílusok

o   Minta grafikonok

-    Dynamic AI jelentés lehetőségek

o   Kibontás/sűrítés

o   Alábontás

o   Kapcsolt alábontás

o   Szűrések

o   Új ablakban nyitni az eredményt

-    Dynamic AI általános lista funkciók

o   Sor és oszlop csoportok

o   Lista felépítés definíció

o   Oszlop egyesítés

o   Eleje/vége vágás

o   Részösszeg definiálás

o   Összegzés

o   Átlagszámolás

o   Számlálás

o   Eltérés számlálás

o   Futó összeg képzés

o   Rész % számítás

o   Jelentés készítés a cég névvel és logóval

o   Mindösszesen számítás

o   Összeg képzés

o   Új oszlop számítás

o   Rejtett összesenek

o   Unbalanced tree

o   Szabad keresésű szűrő

o   Listából választható szűrő

o   Szűrő operátor

o   Kulcs érték listák

o   Adat-vezérelt segédlista

-    Dynamic AI lista szerkesztés funkciók

o   Adat törlés, módosítás és be­szú­rás „spreadsheet” táblából

o   Vágás, másolás és beszúrás

o   Cursor kezelés

o   Szabad választás

o   Gyorsbillentyűk a funkciókhoz

-    Dynamic AI általános form funkciók

o   Automatikus form generálás

o   Drag and drop réteg

o   DAI report beszúrása

o   www oldalak beszúrása

o   Képek beszúrása

o   Vonalak és dobozok beszúrása

o   Szabad szín és font választás

o   Linkek elhelyezése

o   Szabad szöveg elhelyezése

o   Objektum átméretezés

Egyéb Dynamic AI lehetőségek

-    Dynamic AI Jelentők

o   Kalkulációs időpont meghatározása

o   Riasztás esetén e-mail vagy egyéb online lehetőség

-    Dynamic AI exportálás

o   CSV állományba exportálás

o   Excel állományba exportálás

o   Kapcsolt report az Excel-ben

o   E-mail Dynamic AI reportok

-    Dynamic AI felhasználói csomagok

o   Report csomagok

o   Jelentésfalak linkekkel és beszúrt reportokkal

o   Folyamat definiálás

o   Elfogadás definiálás

A szerver hardware szükséglete

-    Pentium III processor, min 250 MHz

-    12 Mbyte disk terület, 200 Mbyte ajánlott a log file növekménye miatt

-    128 Mbyte RAM plus 5 Mbyte felhasználónként, 256 Mbyte az ajánlott

Software szükséglet

-    Windows XP, 2000 or NT 4.0

-    Microsoft Data Access Components

Böngésző software szükséglet

-    Internet Explorer version 5.5 és magasabb verziók