Társasházi nyilvántartás, társasházi könyvelés

Társasházak részére kidolgozott rendszerben a naplófőkönyvi könyvelés egészül ki a társasházak speciális analitikus nyilvántartásával. A program WINDOWS-os felületű, adatbáziskezelővel, és programnyelven készült. A kezelői felületében a WINDOWS konvencióit alkalmaztuk, ezért a kezelése nagyon felhasználóbarát.  

A társasházi nyilvántartó rendszer futtatásához szükéges minimális konfiguráció:

Operációs rendszer: Windows 98 SE vagy Windows NT 4.0 (with Service Pack 6a)   vagy Windows 2000 (with Service Pack 1).

Processor:  Intel Pentium alapú PC, vagy magasabb

RAM:               Windows 98 SE, - 32 Megabyte

                        Windows NT/2000 - 64 Megabyte

HDD: 180 Megabyte, (hosszú file nevek használhatóságával)

 CD-ROM Drive 

Display:  SVGA 800 X 600, vagy magasabb

Egér, vagy más Windows compatibilis  Pointing Device 

Támogatott környezetek: Szóló gépen, vagy Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows NT. Version 4.0 (SP 6a-val) és Microsoft Windows 2000 (SP 1-gyel), illetve a Novell Netware 5.x hálózaton  

A társasházi nyilvántartó rendszer főbb részei

          Naplófőkönyv törzs   

A naplófőkönyv oszlopainak megfelelően kell kialakítani a naplófőkönyv törzsadatait. Az előírt oszlopokat azonban tetszés szerint lehet alábontani. Így minden felhasználó saját igényeinek és szükségleteinek megfelelően alakíthatja ki a könyvelésében a részletezéseket.

Lakók és lakások adatainak felvitele

A lakások jellemző adatainak felvitele, (négyzetméter, tulajdonhányad stb.) és a lakáshoz rendelve az aktuális lakó adata. A rendszerben lakó változáskor megadott dátum szerint lehet felvinni az íj lakó adatát, és a lakás adatához hozzárendelni. Az elszámolásoknál a lakó váltást figyelembe veszi a rendszer.  

A lakók fizetési kötelezettségeinek rögzítése, és a rendszeres fizetési kötelezettségek generálása 

 A rendszernek ebben a részében lehet rögzíteni:  

 - A rendszer indításakor a nyitó fizetési kötelezettségeket, 

 - a rendszeresen visszatérő fizetési kötelezettségeket, és 

 - az eseti fizetési kötelezettségeket.  

A rendszeresen visszatérő fizetési kötelezettségeket elegendő egyszer berögzíteni, és azt a továbbiakban havonta a rendszer legenerálja.

Tranzakciók könyvelése 

A rendszerben 4 típusú tranzakció könyvelésére van lehetőség: a pénztári és a banki tételek könyvelése a megfelelő mozgások rögzítését szolgálják. Az az átvezetések és az analitikán belüli átvezetések az esetlegesen elrontott tranzakciók utólagos rendezését biztosítják. Minden tranzakció a típuson belül egy folyamatos gépi könyvelési sorszámot kap.

Havi zárások 

A havi zárásokat a tranzakciók ellenőrzését követően hajtja végre a program. Valamilyen tévedés folytán lezárt hónapot újra fel lehet nyitni, majd ezt követően megint lezárható. 

             Évzárás/nyitás   

 Év végén a program elvégzi az év lezárását, és a következő évnek a megnyitását. Az év záráskor a naplófőkönyvben a zárlati tétel kiszámításával a költség és bevétel jellegű oszlopok nullázásával, illetve az egyéb oszlopok egyenlegeinek továbbvitelével képzi meg a következő év nyitó adatát. 

A lakók analitikájában a fizetési kötelezettségek, és a befizetések egyenlegét hozza át a következő év nyitó adataként.

Listázások 

 A rendszerből a szükségleteknek megfelelő listák nyomtathatóak, ezekből a legfontosabbak: 

Lista a naplófőkönyv megnyitásáról - a rendszer indításakor a berögzített nyitás ellenőrzésére, és dokumentálására. 

Bank analitika - a rögzített banki tételek listája, nyitó és záró egyenlegekkel, tetszőleges időszakra. 

Pénztári analitika - a rögzített pénztári tételek listája, nyitó és záró egyenlegekkel, tetszőleges időszakra. 

Lista a könyvelt tételekről - tetszőleges időszakra lekérhető a rögzített gazdasági események könyvelési listája. 

Naplófőkönyv egyeztető lista - Oszloponként/alábontásonként a kiválasztott időszakban rögzített tranzakciók, tartozik és követel oldal szerinti számszaki egyeztetése. 

Lista a naplófőkönyv havi zárásáról - a havi zárások kimutatása 

Lista a lakók fizetési kötelezettségeiről - tételes lista az egyes lakókat terhelő rendszeres, vagy eseti fizetési kötelezettségről. Szűrés lehetséges időszakra, lakóra 

Lista a közös költség befizetésekről - tételes lista az egyes lakók befizetéseiről. Szűrés lehetséges időszakra, lakóra. 

Időszakos elszámolás a közös költségekről - egyedi elszámolási lap az egyes lakók fizetési kötelezettségeiről, és befizetéseiről. Lakónként külön oldalon, hogy kiadható legyen. A lakó váltás esetén a kötelezettségeket és a befizetéseket a váltás dátuma szerint megbontja. 

Éves elszámolás a közös költség befizetésekről - éves elszámolás a tartozások, és a túlfizetések kimutatásával, összesítve lakónként, de ezen belül havi bontásban külön hozza a fizetési kötelezettségeket és a befizetéseket. 

Lakások költségeinek elszámolása - év végén az esetleges megtakarítások, és túlköltések felosztása a lakások szerint, és ezeknek az összegeknek a lakókra terhezése (ill. jóváírása) 

Lakók listája - lakók/lakások adatinak különféle listázási lehetősége. 

Lista a levont és befizetett adókról - a ház különféle adófizetési kötelezettségeinek előírása és teljesítése. 

Időszakos Áfa lista - a kibocsátott, és befogadott számlák áfa vonzatainak kimutatása.

Vissza a kezdőoldalra