Visual DataFlex 2012/17.0

Mi új a Visual DataFlex 2012/17.0-ben? – Részletek

 • Új munkaterület-vezérlőpult – A Visual DataFlex 2012 új munkaterület-vezérlőpultját úgy tervezték meg, hogy az új felhasználóknak irányítást adjon, a meglévő felhasználóknak hasznos információkat nyújtson, és  valamennyi felhasználó számára  felhasználóbarát felületet biztosítson. Ugyanazon a koncepción alapul, mint a Start Center (Indító Központ), de fokozott hangsúlyt helyez a cselekvés ösztönzésére, az olvasás helyett. 
 • Betűtípus változások – Ezeknek a továbbfejlesztéseknek az eredményei a jobb megjelenésű és versenyképesebb alkalmazások, mivel lehetővé válik, hogy az Ön alkalmazásai jobban felhasználják a Windows rendszer betűtípusait, miközben javul a fejlesztő produktivitása is. A továbbfejlesztések lehetővé teszik az Ön alkalmazása számára, hogy a Windows rendszer alapértelmezett betűstílusát és betűméretét használja, valamint új és jobb módot ad a betűméretek testreszabásához a Windows valamennyi támogatott verziója esetén. 
 • Adatelemszótár-fejlesztések – A Visual DataFlex 2012 könnyebbé teszi bizonyos dolgok elvégzését, amelyek korábban zavart okozóak vagy nehezek voltak. Számos olyan követelmény van, amelyek egyszerre egyediek az adatbeviteli alkalmazásoknál, de ugyanakkor igen gyakoriak azokon belül. Több ilyen követelményt azonosítottunk, és azokat most könnyebben és automatikusan kezeljük az adatszótárakon belül, ami kevesebb kódolást jelent az Ön számára! Ez a szoftverváltozat továbbra is nyújtja a fejlesztők által igényelt megoldásokat és bővítéseket, beleértve számos meglévő adatszótár-jellegzetesség továbbfejlesztését is, és még egyszerűbb adatbevitelt és adatkeresést tesz lehetővé a végfelhasználó számára. Megőrizték a visszamenőleges kompatibilitást a meglévő adatszótárakkal és alkalmazásokkal. 
 • Hosszabb táblázat- és oszlopnevek – A táblázat nevek maximális hossza 8-ról 31 karakterre, az oszlopnevek maximális hossza pedig 15-ről 32 karakterre nőtt valamennyi háttér-adatbázisban, beleértve a DataFlex beágyazott adatbázist is. 
 • Új belépő és kilépő események  A Entering és Exiting üzenetek olyan objektumok konténereibe kerülnek most elküldésre, amelyek egy adott alkalmazási körön belül veszítik el és találják meg a fókuszt. Például akkor használhatja ezt, amikor checkbox segítségével belép egy rádió csoportba vagy konténerbe, illetve kilép onnan, lehetővé téve az Ön számára, hogy tudja, mikor mozog a konténeren belül, lép be a konténerbe vagy onnan ki. Az OnExitObject („Az objektumból való kilépéskor”), az  OnEnterObject („Az objektumba való belépéskor”), az  OnExitArea („A területről való kilépéskor”) és az  OnEnterArea („A területre való belépéskor”) eseményeket adtuk ehhez támogatásul. 
 • Stúdió fejlesztések – Magukban foglalják az automatikus ToDo („Teendők”) támogatást, a jobb Multi-File Search („Több állomány keresése”) támogatást és egyebeket. 
 • Kliens webszolgáltatások – A 17.0 verzió megváltoztatja annak a módját, ahogyan a webszolgáltatás kliensei azokat a sématípusokat kezelik, amelyek nem képezhetők le DataFlex natív típusra vagy struktúrára. Korábban azokat a típusokat, amelyek nem a megszokott módon kerültek meghatározásra tiszta XML objektumokra kerültek leképezésre, több feladatot adva a fejlesztők számára. Az új változat azáltal, hogy a Visual DataFlex kifejti az XML-t lehetővé teszi, hogy sokkal kisebb területen izolálja ezeket az XML szigeteket. A végeredmény pedig az, hogy az XML elemzéséből és konverziójából több készül el! 
 • Általános beviteli fejlesztések – Tökéletesített Masked Date („Maszkolt dátumú”) adatbevitel. 
 • Nyelvi fejlesztések  – Új Stúdió metaadat-címkék hozzáadása:  OverrideFunction („A funkció felülbírálása”), OverrideProcedure („Az eljárás felülbírálása”), OverrideProcedureSet („Az eljáráshalmaz felülbírálása”). 
 • Aktualizált Connectivity Kit-ek – A Microsoft SQL Server, az IBM DB2 Universal Database (IBM DB2 Univerzális Adatbázis), a Pervasive PSQL (Általánosan Elterjedt PSQL) és az ODBC SQL Connectivity Kit-jeit új tulajdonságokkal és javításokkal fejlesztettük. 
 • Súgó – Frissítésre került a Súgó Class Reference („Osztály-hivatkozás”) funkciója annak érdekében, hogy helyesen szűrje az öröklött osztályok tagjait, amikor nyilvánosak egy ősosztályban, de titkosak egy öröklött osztályban, javítva a megfelelő osztály tagok listáinak olvashatóságát, bármely osztály Properties (Tulajdonságok), Events (Események) és Methods (Módszerek) megtekintésének esetén. 
 • Új példa a Visual DataFlex 17.0-ben – Egy új példát, az AliasTableExample („Alias-táblázat példa”), adtunk a Specialized Components („Specializált összetevők”) példa munkaterületéhez. Az új minta egyetlen nézetet tartalmaz, a SalesP.vw-t, amely számos új jellegzetességet mutat be, beleértve az alias-táblázatok és adatszótárak létrehozását, a helyi adatszótár-kapcsolatokat, a hosszú táblázat-/oszlopneveket, nulla szülőket, és egy konkrét adatszótár osztályozásának belső tagolását. 

 

 • Számos fejlesztői javaslat és javítóprogramok – Mint mindig, a programverzió számos javaslatot tartalmaz a DataFlex fejlesztői közösségtől különféle továbbfejlesztésekkel és javításokkal együtt.