Visual DataFlex 14.1

Újdonságok a Visual DataFlex 14.1-ben

 

Mi az új a Visual DataFlex 14.1-ben? A gyors válasz az, hogy az adatbázis kezelés és modellezés lehetőségét integrálták a Studióba. A táblák definíciója látható közvetlenül a Studióból. A táblák módosíthatók közvetlenül a Studióból. Az adatelem szótárak, ami az alkalmazások központi része, most már látható és karbantartható közvetlenül a Studióból.

Részletesebben a Visual DataFlex 14.1 újdonságairól

 Adatmodellezés a Studióban

 Osztály modellezés a Studióban

 Bővített hibakezelés és nyomkövetés

 Minta osztályok

 Ügyfél web-service osztályok generálása

 Kódérzékenység és gyorsinformáció

 Dokumentáció

 Mintapéldák

 Workspace konvertálás

 Egyéb bővítések

 

Adatmodellezés a Visual DataFlex Studióban

A Visual DataFlex hatékonyságának és teljesítőképességének növelése érdekében, a Visual DataFlex 2008-ban integráns részként bekerült az adatbázis modellezés a Studioba. Az adatmodellezés bővítések érdekében a Visual DataFlex Studio teljes átírása elkezdődött már a 12.0-s verzióban. Most lett teljes ez a fejlesztés, most teljesen integrált adatbázis alkalmazás fejlesztő rendszer áll rendelkezésre.

 

A adatmodellezést most a Stúdió biztosítja a DataBase Builder helyett. A táblák, az adatelem szótár és az alkalmazás módosítás ugyanazzal az eszközzel történik teljes konzisztenciában és egy időben. Ha módosul az adatbázis, vagy a táblákat a Studión kivüli eszközzel módosítják, akkor egyszerű frissítéssel a Studióba emelhető a módosítás.

 

Osztály modellezés a Visual DataFlex Studióban

Ha a aktuális nézet egy osztály, az osztály tulajdonságai és eseményei a tulajdonságok panelen (Properties Panel) látható. Használja a kód kezelőt (Code Explorer) az osztályhoz tartozó tulajdonságok megjelenítéséhez. Amikor a tulajdonság panelt használja, akkor lehetősége van:

 Megnézni és szerkeszteni az osztály egyes tulajdonságait

 Új eseménykezelést készíteni és kiválasztani

 

Bővített hibakezelés és nyomkövetés

 

A Visual DataFlex 14.1 új hibakezelési lehetőségeket tartalmaz. Most a hibák két típusát kezelik:

 Felhasználói hibák

 Kezelhetetlen hibák

A Visual DataFlex eddig nem különböztette meg ezt a két hibatípust. Most megteszi.

 

Minta osztályok a Visual DataFlex 14.1-ben

 

A Visual DataFlex számos komponens készítésekor a mintaállományokra(<name>.tpl) alapoz. A mintakezelés támogatása a korábbi verziókban is megvolt, de a Visual DataFlex 14.1-ben ez bővítésre került. A rendszer minták a PkgConfig könyvtárban találhatók. A rendszer minták nem lehet szerkeszteni, de azokat át lehet másolni a saját könyvtárba vagy a munkaterület AppsrcConfig könyvtárába és ez a minta kerül használatra, amikor egy új komponenst készítenek a Studióban. A Stúdió először a super-osztály nevével megegyező mintát keres és azt fogja használni. Például, a "cCustomerDD is a cMySpecialDataDictionary"-hez a cMySpecialDataDictinora.tpl-t fogja elővenni. Ha a meghatározott nevü file.t megtalálja, akkor azt fogja használni. Ha az adott nevü mintafile a super-osztály névvel nem található, akkor a standard rendszer mintafile fogja használni az osztályhoz.

 

A standard rendszer mintafile-ok az adatelemszótár osztályt kivéve, mindig ClassPackage.tpl formájú. Az adatelemszótár mintafile-nak két formája létezik. A DDClassPackage.tpl formát használja, ha az alapvető osztályra építkezik (azaz Class cCustomerDD is a DataDictionary). DDSubClassPackage.tpl formát használja, amikor valamilyen sub-classra épül az objektum alkotás ( azaz Class cCustomerDD1 is a cCustomerDD)

 

Ügyfél web-service osztályok generálása a Visual DataFlexben

 A Web Service definíció szintaktikai elemzés közbeni hiba és megjegyzés kiírás hatékonyabbá tétele

o Fatális hibák (olyan komoly hibák, amik osztály generálást akadályoznak meg)

 

 Nem fatális hibák (hibák a WDSL-ben a konstrukciót nem támogatja a Visual DataFlex, amelyek meg fogják akadályozni, hogy az osztály jelentős fejlesztői beavatkozás nélkül helyesen működjön) és megjegyzések (általában egy olyan konstrukció, amit nem támogattak Visual DataFlexben, de XML formában készítettek)

 

Kódérzékenység és gyorsinformáció

 

Az OverrideProperty metadata tag használata a továbbiakban nem szükséges, amikor subclass-okat használnak a Studióban. A Stúdió a szintaktikai elemzés során most felismeri és értelmezi a kódot, ami megváltoztatja az alosztályban a kezdeti értéket.

 

 

 

Dokumentáció

 

Ezek a könyvek a Stúdió új munkamódszerei szerint aktualizálásra kerültek. Az új megközelítés elválasztja az adatbázis koncepciót és adatelemszótárt, természetes és intuitív megközelítéssel (tekintettel a más fejlesztési környezetből jövőkre) még érzékelhetőbbé teszi az adatelemszótár és az adatbázis függetlenséget. Ez segíti a fejlesztőket átlépni az adatszótár táblánként szemléleten, a korábbi eszközökkel nem tették egyszerűen lehetővé a táblánkénti több adatelemszótár használatát. Most ez lehet.

 

Mintapéldák

 

 Minden mintapélda az új formában jelenik meg.

 

 A Skinning, az Order Entry, a Specialized Components és a Code Maintenance mintapéldákban az új hibarendszer található (dferr_operator)

 

Workspace konvertálás

 

Létező Visual DataFlex project könnyen áthelyezhető a Visual DataFlex 2008-ba a Studio Workspace Migration varázslóval (Visual DataFlex 12.0 vagy magasabb verzióról) vagy a Workspace Migration varázslóval (a Visual DataFlex 8.0-tól a 11.1 verzióig)

 

Egyéb bővítések a Visual DataFlex 14.1-ben

 

A termék különböző területeken növelte a hatékonyságot a meglévő technológiák finomhangolásával, a felhasználók által javasolt megoldásokat és felfedezett hibákat beépítették illetve javították Ezek a módosítások növelik az egyszerű használatot, érzékeny megoldásokat kínál és a általában látványossá teszi fejlesztői környezetet és alkalmazást.

A Stúdió most jobban kezeli a több-monitoros rendszereket a monitor rendszerektől függetlenül. A legfelső ablak pozíciójának módosítása biztosítja az ablak pozícióját az első vagy a többi monitoron.

Az azonos locate_mode módosítások használata a Studióban az applikáció számára is a legjobb több-monitoros rendszert támogatja.